Dane spółki:

 

IMPLUS GROUP Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi (90-552) przy ul. Mikołaja Kopernika 36 B,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001005168, 

NIP 727-23-71-004, REGON 472038273;

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek     8.30 - 16.30