Dane spółki:

 

"IMPLUS" Ilona i Andrzej Soleccy Spółka Jawna

z siedzibą w Łodzi (90-552) przy ul. Mikołaja Kopernika 36 B,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007143, 

NIP 727-23-71-004, REGON 472038273;

Prokurent: Michał Maciejewski

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek     8.30 - 16.30